ឱកាសការងារនៅ ក្រុមហ៊ុន វ័នធីវី ខេមបូឌៀ (OneTV Cambodia)
20th November 2020, 11:47 am
ឱកាសការងារនៅ ក្រុមហ៊ុន វ័នធីវី ខេមបូឌៀ (OneTV Cambodia)
ក្រុមហ៊ុន ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់មុខដំណែងដូចតទៅ៖
១- អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន-ភ្នំពេញ (News Correspondent) ចំនួន ៤ នាក់
២- ភ្នាក់ងារបំរើសេវាកម្មអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ-ភ្នំពេញ (Call Center Specialist) ចំនួន ៣ នាក់
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមក
• E-mail: career@digitalsky.com.kh
• អាសយដ្ឋាន៖ ការិយាល័យ ជាន់ទី៣ អគារ PGCT ផ្លូវលេខ២៧៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
• Tel: ០១២ ៥៤ ១០ ៤៨, ០៨៥ ៤០ ២៣ ៦៩, ០៩៧ ៣០ ៦០ ០២៤
សូមអរគុណ


អត្ថបទទាក់ទង