កម្មវិធីពិសេស​ ពីថាសក្រហមស្កាយវ័នធីវី​ ក្នុងឱកាស “បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន”
22nd January 2020, 4:04 pm


កម្មវិធីពិសេស​ ពីថាសក្រហមស្កាយវ័នធីវី​
ក្នុងឱកាស “បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន”
ថាសក្រហមស្កាយវ័នធីវី នឹងផ្តល់ជូនបន្ថែមនូវកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តពិសេសដល់ តំណាងចែកចាយ៖
• រាល់ការជាវថាសក្រហម ២០ប្រអប់ នឹងទទួលបាន ស្រាបៀរកម្ពុជា ចំនួន ១កេស
ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 099 778 848 / 067 999 801 / 086 999 810 / 023 999 897


អត្ថបទទាក់ទង