កម្មវិធីពិសេស ប្តូរមកប្រើថាសក្រហមស្កាយវ័ន
ក្រុមហ៊ុន ទូរទស្សន៍ ផ្កាយរណប ស្កាយវ័​នធីវី និងទូរទស្សន៍ ឌីជីថល វ័ន​ធីវី បានបង្កើតនូវកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងរៀងរាល់ខែ ជូនដល់អតិថិជនទិញថ្មី អតិថិជនកំពុងប្រើប្រាស់ និងភ្នាក់ងារតម្លើង ដែលកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា ប្តូរមកប្រើប្រាស់ ថាសក្រហម ស្កាយ វ័នធីវី។
រង្វាន់សម្រាប់អតិថិជនកំពុងប្រើប្រាស់ និងទិញថ្មី
- ឈ្នះប្រាក់លាន ជារៀងរាល់ខែ
- រក្សាទំនាក់ទំនងជានិច្ច
រង្វាន់សម្រាប់ភ្នាក់ងារតម្លើង
- ឈ្នះម៉ូតូ Yamaha Janus ១រង្វាន់ រៀងរាល់ខែ
- ឈ្នះបករណ៍រាវរកសញ្ញាទូរទស្សន៍ ១០រង្វាន់ រៀងរាល់ខែ
ការចាប់រង្វាន់នឹងប្រព្រឹត្តិទៅ នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន រៀងរាល់ថ្ងៃទី០៣ នៅខែបន្ទាប់។
ព័ត៌មានលម្អិត៖ 023 999 897 / 1800 200 800 | Facebook: Sky OneTV | Website: www.digitalsky.com.kh
កម្មវិធីនេះផ្តល់រង្វាន់ជូនដល់៖ 1). អតិថិនជនកំពុងប្រើប្រាស់ 2). អតិថិជនទិញថ្មី 3). ភ្នាក់ងារតម្លើង ថាសក្រហមស្កាយវ័ន