ប៉ុស្តិ៍ OneTV Sabay 1
OneTV Sabay គឺជាប៉ុស្តិ៍កម្សាន្ត សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ដែលសម្បូរទៅដោយភាពយន្តល្បីៗ ដូចជា ភាពយន្តHBO ភាពយន្តអាស៊ី និងហូលីវូដ។ វាត្រូវបានគេហៅថា HBO កម្ពុជា។ ប៉ុស្តិ៍ OneTV Sabay ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាភាសាខ្មែរ។

Terrestrial TV Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo LCD Antena Logo